Kontakt

Blue research, s. r. o.
Parcelná 10793/4
821 06 Bratislava
info@blueresearch.sk

 

Dôležité údaje o spoločnosti:
IČO: 50 720 520, DIČ: 2120463455
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 117437/B
Bankové spojenie: SK91 0200 0000 0037 9325 6156 vedený vo VÚB, a.s.